bodypainting

Bodypainting (mažovanie na telo) je vežmi obžúbená technika, ktorú preferujú firmy a spoločnosti pri prezentácii svojich výrobkov, napr. na autosalónoch, autotuningových zrazoch a podobne. Ak chcete zauja a originálne odprezentova svoju spoločnos, tak mažované logo na krásnej modelke určite neunikne žiadnemu oku.